Top

Rc informatie

Regelgeving per 1-7-2015 over gebruik van drones

WET- EN REGELGEVING ROND DRONE-GEBRUIK IN NEDERLAND

Je hebt net een drone gekocht en je wilt hobbymatig gaan vliegen, en misschien wel foto’s of video’s maken vanuit de lucht.
Aan welke wet- en regelgeving ben je dan gebonden?
En welke regels gelden er als je professioneel in de weer wilt gaan met een multirotor of ander onbemand luchtvaartuig?

U kunt alle nieuwe actuele informatie terug lezen op Dronewatch 

Let wel: Het is geen bindend juridisch advies en kunnen dan ook geen enkel 
aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid of geldigheid van deze informatie.
Regeling modelvliegen
Het hobbymatig vliegen met een drone zoals een op afstand bestuurd vliegtuig, helikopter, quadcopter of multirotor valt onder het algemeen onder de Regeling modelvliegen.
Kort samengevat komt deze regeling erop neer dat u vrij mag vliegen zo lang u maar onder de 300 meter blijft (120 meter per 1 juli 2015), en niet in de buurt van een vliegveld opstijgt (zie kaartje met ‘no fly zones’ hieronder) en niet boven aaneengesloten bebouwing (lees: stad of dorp) vliegt.
Verder is het verboden om boven havens, wegen, industriegebieden en mensenmassa’s te vliegen. Ook moet u een vrij zicht op het toestel hebben tijdens de gehele vlucht en mag u niet ‘s nachts vliegen.

Kortom:
  • blijf onder 120 meter;
  • houd gedurende  gehele vlucht uw toestel in het zicht;
  • vlieg alleen overdag en met goed zicht op uw omgeving;
  • vermijd mens en dier;
  • vlieg niet boven steden, dorpen, spoorlijnen, wegen en havens;
  • stijg niet op in de buurt van een vliegveld.

Het belangrijkste is dat u gewoon uw gezond verstand dient te gebruiken en gevaarlijke situaties vermijd.
Kortom: de Drones die wij hier bij High Tech Toys aanbieden zijn niet in strijd met de nieuwe regelgeving en kan gewoon gebruikt worden voor de spelende amateur piloot


No fly zones in Nederland

Op onderstaand kaartje is te zien waar vliegrestricties gelden, onder andere rondom Schiphol en Rotterdam The Hague Airport.
Sommige drones hebben een ingebouwde beveiliging zodat je niet kunt opstijgen nabij een vliegveld of tot een beperkte hoogte kunt gaan in een restricted area.
Wil je een nauwkeuriger kaart met no-fly zones bekijken, dan is Drone PreFlight een handige app.

Kaart van Nederland met vliegverboden


In het luchtverkeersreglement wordt gesproken over ‘bijzondere modelluchtvaartuigen’, die als volgt gedefinieerd worden: “modelluchtvaartuig, zijnde een luchtvaartuig van geringe afmeting, niet in staat een mens te dragen, waarvan de totale startmassa niet meer dan 25 kilogram bedraagt”.

Als je drone aan deze voorwaarden voldoet, dan gelden de volgende regels:

a. de vlucht wordt uitgevoerd in overeenstemming met de algemene vliegvoorschriften voor zover daarvan niet wordt afgeweken in de onderdelen b tot en met q;

b. de vlucht wordt slechts uitgevoerd onder omstandigheden en op locaties waarbij er vanaf de grond tijdens de gehele vlucht goed zicht is op het modelvliegtuig en het luchtruim daaromheen;

c. de bestuurder houdt tijdens de gehele vlucht goed zicht op het modelvliegtuig;

d. een hoogtemeter hoeft niet te worden gebruikt;

e. het is verboden voorwerpen of stoffen te verwijderen tijdens de vlucht, met uitzondering van zand, water of voorwerpen waarvan de massa niet meer is dan 200 gram per voorwerp overeenkomstig door de Minister van Verkeer en Waterstaat op grond van artikel 13 van het Luchtverkeersreglement te stellen regels;

f. een ander modelvliegtuig of een net of doek mag worden gesleept;

g. kunstvluchten mogen worden uitgevoerd;

h. het is verboden een ander luchtvaartuig zo dicht te naderen dat gevaar voor botsing ontstaat, tenzij tussen de bestuurders vooraf hierover afspraken zijn gemaakt;

i. de bestuurder van een modelvliegtuig neemt alle maatregelen die een botsing kunnen voorkomen en geeft voorrang aan elk luchtvaartuig, dat geen modelvliegtuig is;

j. voor een vlucht wordt geen vliegplan ingediend;

k. gecontroleerde vluchten zijn niet toegestaan;

l. vluchten zijn toegestaan tot een hoogte van maximaal 300 meter boven de grond of het water in luchtruim met klasse G, mits

1° voor vluchten binnen een afstand van 3 km van een ongecontroleerde luchthaven of een terrein dat geschikt is om tijdelijk en uitzonderlijk te worden gebruikt, waarvoor krachtens artikel 8a.51 van de Wet luchtvaart ontheffing is verleend, geen bezwaar bestaat bij de exploitant van de luchthaven respectievelijk de houder van de ontheffing;

2° voor vluchten binnen een gebied waarin laag mag worden gevlogen door civiele of militaire luchtvaartuigen iemand met de bestuurder van het modelvliegtuig meekijkt om deze te kunnen waarschuwen voor luchtvaartuigen;

m. vluchten zijn toegestaan tot een hoogte van maximaal 450 meter boven de grond of het water, mits dit gebeurt binnen een aerodrome traffic zone van een militaire luchthaven waarop modelvliegen is toegestaan en dit gebied exclusief voor modelvliegen wordt gebruikt of met de andere gebruiker(s) sluitende afspraken zijn gemaakt inzake separatie;

n. vluchten zijn toegestaan in luchtruim met klasse C, mits op schriftelijk verzoek van belanghebbende een convenant is gesloten met de organisatie die de plaatselijke luchtverkeersleiding verzorgt en de bestuurder zich houdt aan de afspraken in dat convenant;

o. de regels voor een radioverbinding met een luchtverkeersleidingsdienst gelden niet;

p. de regels voor de bediening van boordapparatuur voor het beantwoorden van vragen door radargrondstations gelden niet;

q. de regels voor de navigatie- en telecommunicatie-installaties waarmee een luchtvaartuig voor het uitvoeren van een VFR-vlucht is uitgerust, gelden niet.

Kortom: de Drones die wij hier bij High Tech Toys aanbieden zijn niet in strijd met de nieuwe regelgeving en kan gewoon gebruikt worden voor de spelende amateur piloot
Helicopters

We willen je er graag op wijzen dat RC Helikopters gebruiksproducten zijn. Dat wil zeggen dat er onderdelen van de artikelen snel onderhevig zijn aan slijtage en daardoor defect raken of slijten waardoor ze vervangen moeten worden.
Producten die zijn getroffen door slijtage of onjuist gebruik komen niet voor garantie, ruiling of restitutie in aanmerking. Retourneren is alleen mogelijk wanneer onderstaande van toepassing is.


Wanneer je voor het eerst een radiografische helikopter aanschaft zijn er een aantal belangrijker punten waar je rekening mee moet houden.

Ten eerste zorg je dat de accu van het toestel goed geladen is. Tevens moeten de batterijen in de remotecontrole goed geladen of vernieuwd zijn, want dit luistert ook zeer nauwkeurig.

Een ACCU of een LIPO-accu is een zeer gevoelig product Volg daarom dan ook de onderstaande tips op.

* Laad de accu altijd veilig in het zicht op.
* Laat de accu niet onbeheerd achter.
* Overlaad de accu of Lipo-accu niet, de accu kan BOL gaan staan en kan zelfs door het doorladen een steekvlam veroorzaken.
* Gebruik nooit accu's die gebruikt zijn.
* Ontlaad een LIPO-accu nooit helemaal hierdoor wordt deze onbruikbaar.
* Laat de accu nooit in het RC-model zitten tijdens het laden of als u deze heeft weggezet.
* Laad de accu's niet langer dan nodig is, deze accu's zijn niet geschikt om s'avonds aan de lader te leggen en de volgende ochtend er pas af te halen.

Indien u bovenstaande tips opvolgt zal u accu of LIPO-accu langer mee gaan.


Vervolgens bekijk je of je toestel geschikt is om binnen of buiten te vliegen.
Dit hangt natuurlijk af van de grootte van het toestel. De mini toestellen en sommige medium toestellen zijn zeer geschikt om binnen te vliegen mits er ruimte genoeg is.
Je begint eesrt rustig de linkerknop te bedienen en probeert te hoveren. Dit betekent dat je de helikopter ongeveer 10 cm van de grond houdt en het toestel stil probeerd te laten hangen dit punt.
Je kan bijvoorbeeld een placemat op de grond leggen waar je boven probeerd te blijven hangen en het daarna weer op de placemat te laten landen.
Wanneer men hoger zit en de linker knop te snel volledig naar onder doet zal het toestel snel omlaag komen en waarschijnlijk crashen, dus omlaag ook rustig bedienen.

Voor de grotere toestellen wordt aangeraden om buiten te vliegen.
Denk er wel aan dat het niet te hard mag waaien. Hoe meer wind er staat des te moeilijker de helikopter bestuurbaar is.
Net als bij de kleinere toestellen is het verstandig om eerst te leren hoveren zodat je een idee krijgt hoe jouw helikopter reageert op jouw handelingen.
Het is daarom aan te bevelen om te vliegen op een zachte ondergrond zoals op een grasveld of op zand. Mocht het mis gaan en je crasht dan zal de schade minder zijn dan wanneer je op een harde ondergrond vliegt.

Wanneer je het toestel beter hebt leren kennen kan je steeds een stapje verder en wordt het steeds leuker.

Dit zijn wat tips voor onze beginnende piloten onder ons.
Als je nog een tip hebt die je met je mede-piloten wilt delen, mail het aan ons en wellicht plaatsen we jouw goede ideeën wel hier op onze site.Wij wensen uw een goede vlucht toe!!

Het High Tech Toys Team