Top

Leveringsvoorwaarden

Vanwege de nieuwe wetgeving die de consument beter moet beschermen op basis van de in 2011 vastgestelde Richtlijn Consumentenrechten (2011/83/EC) treft u hieronder een opsomming van uw rechten en plichten:


- U heeft 14 kalenderdagen om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, oftewel het recht om zonder opgave van redenen na ontvangst van een product de koop alsnog kosteloos te ontbinden. Deze 14 dagen gaan in op het moment dat u het product ontvangt. Bestelt u verschillende producten tegelijk? Maar de producten worden niet tegelijkertijd geleverd, dan gaat de bedenktijd pas in nadat het laatste product van de bestelling is geleverd.

Uitzondering zijn artikelen die verzegeld zijn. De verzegeling bij de producten mag na levering niet verbroken zijn. Verbreekt u de verzegeling, dan geldt de bedenktijd niet meer.


- Als consument bent u verplicht om een retour binnen 14 dagen terug te sturen. De kosten voor het retourneren komen ten laste van u. 

- Als u gebruik maakt van uw recht op retour, heeft u recht op teruggave van het totaal betaalde bedrag, inclusief de verzendkosten. De verzendkosten voor het retourneren en het risico voor het terugsturen - bijvoorbeeld voor eventueel zoekraken - liggen bij u!

- Artikelen die verzegeld worden verzonden mogen alleen dan worden geretourneerd indien na verbreken van de verzegeling sprake is van een defect fabriek af. Niet na het optreden van een defect als gevolg van gebruik! 

- Lees de Algemene Voorwaarden goed door met betrekking tot de overige rechten en plichten! 
 

Om van uw herroepingsrecht gebruik te maken dient u onderstaand
 herroepingsformulier in te vullen.
Aan:
Hightechtoys
Melis Stoke laan 556
2533EN Den Haag
06-31324591
info@hightechtoys.nl
Van:
@
Retouren:
Ik deel hierbij mede dat ik onze overeenkomst herroep betreffende de volgende producten/diensten:Aanbiedingen